www.opplevrennebu.no ble i dag offentlig presentert i forbindelse med dagens MTL-møte. Siden er under kontinuerlig utvikling, og vi ser fram til veien videre!...