Svartdalssetra

Svartdalssetra i Trollheimen

Seterdrift med lange tradisjoner i beiting og foredling av melk.
Åpent for besøkende lørdager i sesongen fra kl. 11-16.

Produkt fra setra kan kjøpes på Nerskogen Landhandel sommeren 2018.
Gården har også et attraktivt fiskevald i Orkla-Hoel Vald-i sameie med 4 naboer.

Fiskekort kjøpes på www.orklaguiden.no eller turistkontoret på Berkåk.

Generell informasjon

Adresse:
Synnøve Bruholt,
Stamnan, 7392 Rennebu

Telefon: 415 61 962

Svartdalssetra

Translate »